blank

Walrus Basin Faucet Installation

龍頭安裝教學 | Walrus

搵師傅安裝收費

面盆龍頭一般安裝費:$600

安裝工具

需要工具:士巴拿/ 昔士/ 扳手/ 令梗

安裝水龍頭步驟

  1. 首先將曲尺掣關上;
  2. 將冷熱水網喉連接水龍頭主體(視乎品牌款式而定,今次示範嘅係華樂詩龍頭),再將安裝配件,「絲桿」穩固喺水龍頭底部,套上防滑防漏水膠圈;
  3. 將水龍頭安放喺瓷器或石面表面,喺龍頭底部套上膠圈及金屬碼,再將壁帽扭上;
  4. 穩固後根據冷熱水曲尺掣連接好網喉,左面接駁熱水,右面係冷水就完成。

留意試水

緊記第一次試水,唔好將水龍頭開到最大,因為新水龍頭入面有空氣,一旦水壓過大,有機會影響水龍頭掣芯,要由細水慢慢加大,由凍水開始開到熱水

Share this post


Open chat